Straipsniai

Leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą:

A.Augustaitis. 1999. A new imitative model to predict the impact of air pollutants on Scots pine health and increment. Water, Air and Soil Pollution 116: 1-2: 437-442pp.

Kituose recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose

Augustaitis A., Sopauskienė D., Gulbinas Z., Samuila M., Sakalauskienė G., Stoskus L., Klovaite H. Report on national ICP IM activities in Lithuania // In 11 th Annual Peport 2002. UN ECE Convention on Long – rang Transboundary Air Poppution. International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Poppution Effects on Ecosystems. Edited by S. Kleemola and M. Forius. The Finnish Environment, 567. – P. 75 – 78.

A.Augustaitis, R.Girgždienė, D.Šopauskienė, Z.Gulbinas, M.Samuila, G.Sakalauskienė, L.Stoškus, H.Klovienė. 2001. Report on ICP IM activities in Lithuania . 2001 // In 10th Annual Report 2001. UN ECE Convention on Long-rang Transboundary Air Pollution. International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems. Edited by S.Kleemola and M.Forsius. The Finnish Environment, 498: 56-58.

A.Augustaitis, G.Mozgeris. 1999. Using GIS Techniques to Obtain a Continuous Surface of Tree Crown Defoliation // Baltic Forestry. Vol. 5, No. 1: 69-74.

A.Augustaitis, R.Juknys. 1998. Indicators of Crown and their Application in Forest Health Monitoring // Baltic Forestry. Vol. 4, No. 2: 51-58.

Lietuvos leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento sąrašą:

A.Augustaitis. 2000. Aplinkos veiksnių įtakos medžių būklei ir prieaugiui analizė // Vagos / Mokslo darbai. 1 (48): 3-11.

A.Augustaitis. 1998. Sezoninė nuokritų dinamika ir sunkiųjų metalų srautai Integruoto monitoringo stotyse // Miškininkystė. 1 (41): 5-16.

A.Augustaitis, R.Juknys, A.Kliučius. 1997. Lietuvos miškų ekosistemų bioįvairovės, būklės ir produktyvumo monitoringas // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. 1(4): 3-15.

A.Augustaitis, J.Nemaniūtė, E.Kupčinskienė, A.Kliučius. 1997. Comparative Characteristic of Various Parameters Used to Evaluate Pinus sylvestris Trees Near Oil Refinery “Nafta” // Aplinkos inžinerija Environmental Engineering / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 1 (7): 60-68.

A.Augustaitis. 1997. Imitacinio modeliavimo galimybės tiriant atmosferos užterštumo įtaką medžių augimui // Miškininkystė. 1997. 2 (40): 5-16.

A.Augustaitis. 1996. Saugomų teritorijų miško ekosistemų monitoringas // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. 1(2): 45-51.

A.Augustaitis, A.Kliučius. 1996. Kuršių nerijos nacionalinio parko pušynų būklės dinamika // Miškininkystė / Mokslo darbai. 1(37): 5-12.

A.Augustaitis, R.Juknys 1996. Skirtingų bioindikacinių rodiklių panaudojimo galimybės miškų monitoringo sistemoje // Miškininkystė / Mokslo darbai. 1(37): 33-43.

A.Augustaitis. A.Kliučius. 1996. Kerpės kaip aplinkos užterštumo bioindikatoriai // Miškininkystė / Mokslo darbai. 1(37): 70-79.

A.Augustaitis. 1996. Rezervatinio režimo įtaka miškų būklei ir našumui // Miškininkystė / Mokslo darbai. 2(38): 5-15.

Faculty of Forest Sciences and Ecology

  • Studentų 11, Akademija, LT-53361 Kaunas distr. LITHUANIA
  • +370 37 752232
  • me@asu.lt

Faculties