INFORMACIJA MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETO ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ MAGISTRANTAMS

2018-01-25
872

Remiantis ANTROSIOS STUDIJŲ PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO IR GYNIMO TVARKOS APRAŠU (patvirtintas Miškų ir ekologijos fakulteto tarybos EF tarybos 2014 m. sausio 23 d. protokolo Nr. 7 (40)) magistrantas studijų metu privalo paskelbti mokslinį ar mokslo populiarinimo straipsnį, apibendrindamas baigiamojo darbo ar jo etapo rezultatus konferencijų, šalies, rajono ar užsienio leidinyje. Straipsnio kopija kartu su baigiamuoju darbu pristatoma institutui, kuriame ginamas baigiamasis darbas. Nepaskelbus straipsnio, baigiamojo darbo ginti neleidžiama.

Studentai turi galimybę savo baigiamojo darbo tema rezultatus pristatyti kasmetinėje Aleksandros Stulginskio universiteto konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 2018“, kuri 2018 m. vyks balandžio 19 d. Dalyvaujantys šioje konferencijoje galės paskelbti straipsnį, detalizuojant pranešimo turinį, konferencijos mokslinių straipsnių rinkinyje, kuris leidžiamas kiekviename fakultete.

Informacija apie Aleksandro Stulginskio universiteto konferenciją „Jaunasis mokslininkas 2018“ internete:

https://asu.lt/konferencija-jaunasis-mokslininkas-2018/ ;

http://mef.asu.lt/lt/studentams/jaunasis-mokslininkas-2018/ .

Jaunasis mokslininkas 2018 programa

JAUNASIS MOKSLININKAS 2018 MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETO KURUOJAMŲ MOKSLINIŲ SEKCIJŲ STRAIPSNIŲ RINKINYS

Svarbios datos Miškų ir ekologijos fakulteto studentams, ketinantiems dalyvauti konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 2018“:

  • konferencijos dalyvių registracija – iki 2018 m. vasario 19 d.
  • recenzuoto straipsnio konferencijos mokslinių straipsnių rinkiniui pateikimas – iki 2018 m. kovo 19 d. (recenzentą paskiria fakulteto instituto, kuriame bus ginamas baigiamasis darbas, direktorius; recenzijai straipsnį recenzavimui reikėtų pateikti bent savaite anksčiau).

Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų kontaktinis asmuo:
Remigijus Žalkauskas (el. p.: remigijus.zalkauskas@asu.lt)


 


Fakultetai