33-asis Tarptautinės medžiotojų biologų sąjungos kongresas “Laukinė gyvūnija žmonių įtakoje: ką mes galime padaryti?” Montpellier, Prancūzija

2017-09-19
850

Prancūzijos Montpellier mieste rugpjūčio 22‒25 dienomis vyko 33-asis tarptautinės medžiotojų biologų sąjungos (IUGB) kongresas. Visame pasaulyje laukiniai gyvūnai priversti dalintis savo teritorijomis su žmonėmis. Ypač tai akivaizdu Viduržiemio jūros pakrantėse. Todėl šiais metais kongreso tema buvo “Laukinė gyvūnija žmonių įtakoje: ką mes galime padaryti?”. Šio renginio metu taip pat vyko ir 14-asis Putpelių tyrimų bei apsaugos simpoziumas.
Tiek tiesioginės, tiek netiesioginės, tiek trumpalaikės, tiek ilgalaikės žmonių veiklos įtaka gyvūnijai dažnai yra sudėtinga įvertinti. Todėl labai naudinga, kai į viena grupę susirenka įvairių sričių specialistai. IUGB 2017 kongresas sukvietė mokslininkus ir specialistus bei suteikė galimybę pristatyti savo darbus iš tokių sričių, kaip žemdirbystė, miškininkystė, medžioklė, turizmas, urbanizacija, ekonomikos vystymas, ekosistemų raida, klimato pokyčiai. Visi šie specialistai kalbėjo apie savo srities ryšius su laukine gyvūnija, pasidalino informacija apie praktinius darbus, naudojamus tyrimų metodus bei esminius laimėjimus.
Lietuvos delegaciją atstovavo Miško biologijos ir miškininkystės instituto direktorius prof. dr. G. Brazaitis, lektorė dr. R. Špinkytė-Bačkaitienė bei doktorantai P. Adeikis ir A. Kibiša, o taip pat LAMMC Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. O. Belova ir doktorantas A. Tarvydas, kurie konferencijoje skaitė pranešimus: „Population quality of free-ranging European Bison in Lithuania“, „Semi-naturally bred and released to the wild Eurasian eagle owls’ (Bubo bubo L.) migration peculiarities, experience in Lithuania“, „Where are the Wolves and how many are out there?“ ir „Assessment of wild boar damage in Lithuania“.

IUGB kongreso darbas vyko tris dienas, moksliniai pranešimai skaityti 3-5 paralelinėse sesijose, iš viso 24 tematinėse sekcijose:

 • Koncentravimasis, konfliktų sprendimas, Laukinių gyvūnų populiacijų valdymas;
 • Laukinių gyvūnų ligos ir apsinuodijimas;
 • Kalnuotų vietovių laukinė gyvūnija;
 • Migruojančių paukščių populiacijų dydis ir jų medžioklės apimtys;
 • Žmonių ir laukinių gyvūnų konfliktai;
 • Plėšrūnų ir aukų ryšiai;
 • Žmonių ir laukinių gyvūnų pasiskirstymas buveinėse;
 • Vandens paukščių veisimosi ekologija;
 • Migracijos ir buveinių panaudojimas;
 • Kanopinių gyvūnų veisimosi ekologija;
 • Sumedžiotų gyvūnų tyrimai;
 • Išleidimas ir reintrodukcija;
 • Putpelė: kurapkų populiacijos atsistatymas;
 • Putpelė: populiacijos monitoringas – gausa, trendas;
 • Putpelė: demografija ir populiacijų dinamika;
 • Putpelė: buveinių užimtumas;
 • Putpelė: valdymas – buveinės, plėšrūnai, medžioklė, išleidimas;
 • Putpelė: ekotoksikologija;
 • Putpelė: gyvūnų ir populiacijų biologija;
 • Tausojanti vandens paukščių medžioklė;
 • Kiškiažvėriai Europoje: apsauga ir populiacijų dinamika;
 • Apsauga ir valdymas privačiose žemėse;
 • Automatinės kameros ir jų panaudojimas;
 • Įvairiarūšių kanopinių bendrijų ekologija ir valdymas Europoje.

Prieš kongresą buvo išleistas 410 psl. apimties elektroninis dalyvių darbų rinkinys (USB), kuriame buvo patalpintos žodinių ir stendinių pranešimų santraukos. Šį leidinį taip pat galima susirasti ir IUGB 2017 internetinėje svetainėje adresu: http://iugb2017.com/wp-content/uploads/2017/08/abstract-book-FINAL-VERSION.pdf

IUGB kongresas vyksta kas antri metai ir kaskart yra rengiamas vis kitoje šalyje. Sekantis kongresas numatytas Lietuvoje. Todėl kongreso uždarymo dieną plenarinio posėdžio metu Lietuvos atstovai pakvietė visus svečius ir dalyvius 2019 metais atvykti į Lietuvą.


 


Fakultetai