Parama užsienio lietuviams

2017-08-22
251

Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2017 m. rudens semestre, nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

DĖL PARAMOS UŽSIENIO LIETUVIAMS SKYRIMO KONKURSO


Fakultetai