Konferencija „Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir perspektyvos“

2016-11-16
271

Konferencija „Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir perspektyvos“ kuri vyko 2016 m. lapkričio 18 d. Aleksandro Stulginskio universitete

Konferencijos atidarymas.
Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius A. Maziliauskas,
Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas E. Bartkevičius  

ASU garbės profesoriaus vardo suteikimo ceremonija Heinz Röhle, Drezdeno technologijos universitetas, Tharandto Miškų mokslų skyrius

PRANEŠIMAI
 „Perspectives for the Forestry in Lithuania in a Changing Environment (Lietuvos miškininkystės perspektyvos keičiantis aplinkai)”. H. Röhle
„Miškininkystės mokslas miško ūkio sektoriuje”. E. Petrauskas, G. Mozgeris, M. Kavaliauskas
„Lietuvos miškų politika – atotrūkis tarp mokslinių tyrimų ir sprendimų priėmimo”. N. Kupstaitis
„Valstybinio miškų sektoriaus aktualijos”. R. Prūsaitis, V. Vaičiūnas
„Valstybinės miškų tarnybos vieta ir perspektyvos miško ūkyje”. P. Zolubas
„Lietuvos privataus miško ūkio dabartis, iššūkiai ir perspektyvos”. A. Gaižutis
 „Šiandieninės miškotvarkos realijos ir perspektyvos”. A. Galaunė
 „Europos miškų našumas, apskaitos problemos”. A. Kuliešis, G. Kulbokas
 „Apsaugom ar naikinam? Lietuviškos gamtosaugos realijos retų paukščių lizdaviečių pavyzdžiu”. V. Brukas
 „Mokslo ir technologijų pažangos įtaka girininko darbe”. R. Juzikis
 „Miškų ir medienos sektoriaus vaidmuo Lietuvoje”. M. Aleinikovas
 „Medienos prekybos iššūkiai”. D. Vaičiukynas
 „Perspektyviniai miško ūkio vertinimai politikų akimis”. A. Pivoriūnas
 „Pramoninės beržų sulos gavybos Lietuvoje galimybės ir perspektyvos”. V. Vilimas, E. Bartkevičius, J. Mingaila
STENDINIAI PRANEŠIMAI

„Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita: kaip ES vertina Lietuvos miškų indėlį kaupiant anglį?”. G. Kulbokas, V. Kazanavičiūtė, S. Jezukevičius

„Lietuvos miško ūkis 21-ame amžiuje”. G. Mozgeris, V. Brukas, E. Makrickienė, N. Pivoriūnas

„Pasiektas proveržis kuriant lietuviškąją BWINPRo medžio lygio simuliatoriaus versiją”. E.Linkevičius

„VĮ Biržų miškų urėdijos patirtis diegiant informacines technologijas”. R. Šlegeris

„Miško dangos stebėsenos sistema”. D. Jonikavičius, G. Mozgeris

„Visuomenės nuomonės apie miškingumą, miško naudojimo intensyvumą ir aplinkos apsaugą Lietuvos miškuose analizė”. M. Kavaliauskas, R. Muliuolis, E. Linkevičius

„Miško kirtimų atliekų ištraukimo savikainos analizė”. G. Činga, V. Skruodys


 

 


Fakultetai